rreth nesh

Koncertmjeshtrit e Orkestres Filharmonike Mbareshqiptare
Albanian Philharmonic Orchestra


Koncertmjeshtrit e Orkestrës Filharmonike Mbarëshqiptare jane:

Roland Xhorxhi  ( Republika e Shqipërisë )


Sihana Badivuku-Hoxha  ( ish RFJ e Maqedonisë )


Festim Fanaj  ( Republika e Kosovës )


Visar Kuci  (Republika e Kosovës )